What would you do if Shino Aoi were your girlfriend Shino Aoi